جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه رهپویان حق شهرستان قائم شهر ، از فعالیت های قرآنی-علمی این مؤسسه بازدید فرمودند + تصاویر

آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه رهپویان حق شهرستان قائم شهر ، از فعالیت های قرآنی-علمی این مؤسسه بازدید فرمودند.

yfb_img_6421.jpg

7ud_img_6438.jpg

c7a_img_6449.jpg

krzw_img_6452.jpg

9z3g_img_6457.jpg

xm74_img_6464.jpg

3mqs_img_6468.jpg

7txx_img_6474.jpg

erw5_img_6486.jpg

newv_img_6490.jpg

hcwo_img_6491.jpg

1v7d_img_6501.jpg

n0rf_img_6506.jpg

مطالب مرتبط