اولین نشست هم اندیشی ارتقاء سطح رسانه با محوریت قرآن و عترت در سالن جلسات ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

شنبه 2 ژوئن 2018

مغرب شنبه مورخ 12 خرداد 1397 ، اولین نشست هم اندیشی ارتقاء سطح رسانه با محوریت قرآن و عترت در سالن جلسات ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

1ymj_img_2965.jpg

91jn_img_2984.jpg

xlnq_img_2985.jpg

jfcf_img_2986.jpg

ays_img_2987.jpg

yunp_img_2992.jpg

lmlw_img_2993.jpg

85fc_img_2999.jpg

op8a_img_3003.jpg

jpc4_img_3004.jpg

qaw8_img_3005.jpg

0ojr_img_3006.jpg

c4xg_img_3007.jpg

qy1x_img_3008.jpg

2975_img_3010.jpg

xj9r_img_3012.jpg

oau_img_3013.jpg

zksj_img_3014.jpg

ca99_img_3015.jpg

vfty_img_3016.jpg

oe5_img_3026.jpg

f8xv_img_3032.jpg

idja_img_3036.jpg

5bn3_img_3042.jpg

izaj_img_3057.jpg

4nc_img_3058.jpg

re77_img_3068.jpg

ogj9_img_3077.jpg

4xr8_img_3084.jpg

p7kq_img_3087.jpg

fhm0_img_3088.jpg

aqni_img_3095.jpg

xsk2_img_3097.jpg

23j_img_3104.jpg

xfdn_img_3112.jpg

7o5j_img_3130.jpg

wgw7_img_3132.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها