مراسم اعتکاف ایام البیض مقارن با فروردین 1397 در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 13 فروردین 1397

مراسم اعتکاف ایام البیض رجب 1439 هجری قمری ، مقارن با یازدهم ، دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه 1397 هجری شمسی در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

ta9t_img_3645.jpg

4snz_img_3791.jpg

nwzs_img_3851.jpg

f5tg_img_3971.jpgylxk_img_4078.jpg

xom1_img_4135.jpg

lebb_img_4162.jpg

xvt_img_4298.jpg

il7v_img_4488.jpg

s7t_img_4566.jpg

gkg2_img_4615.jpg

ayxu_img_4626.jpg

wa7i_img_4669.jpg

dp4u_img_4728.jpg

hlm0_img_4749.jpg

sfne_img_4756.jpg

z57r_img_4786.jpg

ylvy_img_4794.jpg

p790_img_4801.jpg

c1gk_img_4949.jpg

t2cp_img_4994.jpg

z7cv_img_4829.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها