ابوالشهیدین آیت الله معلمی به همراهی رئیس ستاد برگزاری نمازجمعه قائم شهر ، از مجتمع کارآفرین نمونه شهرستان در سال اقتصاد مقاومتی؛تولید ـــ اشتغال بازدید کردند.

دوشنبه 9 بهمن 1396

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 9 بهمن 1396 ، ابوالشهیدین آیت الله معلمی به همراهی رئیس ستاد برگزاری نمازجمعه قائم شهر ، از مجتمع کارآفرین نمونه شهرستان در سال اقتصاد مقاومتی؛تولید ـــ اشتغال بازدید کردند.

u1ra_img_8797.jpg

qxf7_img_8811.jpg

mnu6_img_8813.jpg

qoz6_img_8816.jpg

784h_img_8840.jpg

so8p_img_8850.jpg

xpyk_img_8867.jpg

gqwz_img_8901.jpg

1x12_img_8934.jpg

6djy_img_8966.jpg

xace_img_8969.jpg

n2mm_img_8970.jpg

n2og_img_8974.jpg

har_img_8978.jpg

ro8x_img_8981.jpg

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها