رئیس و اعضاء شورای مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

یکشنبه 8 اکتبر 2017

پیش از ظهر یکشنبه مورّخ 16 مهرماه 1396 رئیس و اعضاء شورای مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

r3k_img_1858.jpg

yv1_img_1860.jpg

l5y6_img_1863.jpg

77fi_img_1862.jpg

n6a_img_1864.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها