مراسم صبحگاه مشترک ، با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قائم شهر به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی برگزار شد + تصاویر

شنبه 7 اکتبر 2017

صبح شنبه مورخ 15 مهرماه 1396 ، مراسم صبحگاه مشترک ، با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قائم شهر به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی برگزار شد.

7ngx_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۴۰-۵۹_-_copy.jpg

w3ga_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۴۱-۰۸.jpg

34mk_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۴۱-۲۵.jpg

94fw_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۴۱-۳۴.jpg

nai_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۵۳-۰۹.jpg

3k0p_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۵۳-۱۵.jpg

5r6n_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۵۳-۲۱.jpg

31jx_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۵۳-۳۷.jpg

g31e_photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۷_۰۷-۵۵-۱۰.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها