همایش مشترک ائمه جماعات ، هیئت امناء مساجد ، دهیاران و فرماندهان پایگاه در روز جهانی مساجد در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد.

دوشنبه 21 آگوست 2017

عصر دوشنبه ، مورّخ 1396/5/30 ، همایش مشترک ائمه جماعات ، هیئت امناء مساجد ، دهیاران و فرماندهان پایگاه در روز جهانی مساجد در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد.

wok6_img_1064.jpg

n35m_img_1066.jpg

9cag_img_1069.jpg

qsz8_img_1077.jpg

yn8f_img_1080.jpg

5bcg_img_1088.jpg

80ew_img_1099.jpg

ne45_img_1103.jpg

okp_img_1105.jpg

asa6_img_1107.jpg

bicn_img_1112.jpg

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها