جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراسم سومین روز درگذشت مادرِ سردار شهید جعفر شیرسوار ، در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد.

پیش از ظهر پنجشنبه مورّخ 1396/5/19 ، مراسم سومین روز درگذشت مادرِ سردار شهید جعفر شیرسوار ، در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد.

qum_img_0243.jpg

1rkd_img_0260.jpg

pynz_img_0273.jpg

o06w_img_0307.jpg

s8hi_img_0312.jpg

vii0_img_0336.jpg

bt4s_img_0349.jpg

0q5z_img_0355.jpg

yhhz_img_0388.jpg

an0a_img_0392.jpg

jsw8_img_0432.jpg

5m4_img_0491.jpg

vyi6_img_0519.jpg

مطالب مرتبط