ریاست و جمعی از کارکنان تأمین اجتماعی شعبه یک قائم شهر ، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی ، با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.

چهارشنبه 21 تیر 1396

ریاست و جمعی از کارکنان تأمین اجتماعی شعبه یک قائم شهر ، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی ، با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.

71hm_img_6251.jpg

utsz_img_6252.jpg

vbdq_img_6253.jpg

1c57_img_6256.jpg

7a8f_img_6258.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها