مدیر کلّ و معاونین فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با ابوالشهیدین آیت الله معلمی امام جمعه شهرستان و نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و شش ، مدیر کلّ و معاونین فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با ابوالشهیدین آیت الله معلمی امام جمعه شهرستان و نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.
42vr_img_4578.jpg
xsk2_img_4607.jpg
98u9_img_4608.jpg
fhj4_img_4609.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها