جمعی از جانبازان و ایثارگران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، به مناسبت روز جانباز ، با ابوالشهیدین آیت الله معلمی دیدار کردند.

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

صبح دوشنبه ، مورخ یازدهم اردیبهشت هزار وسیصد و نود و شش ، جمعی از جانبازان و ایثارگران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، به مناسبت روز جانباز ، با ابوالشهیدین آیت الله معلمی دیدار کردند.
wfkt_img_3208.jpg
ts1t_img_3209.jpg
2xsg_img_3218.jpg
id6i_img_3228.jpg
rjl6_img_3229.jpg
2pel_img_3230.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها