معاون فرماندار قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار کرد.

یکشنبه 16 آوریل 2017

پیش از ظهر یکشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین هزارو سیصد و نود و شش ، معاون فرماندار قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار کرد.
5o1v_img_8652.jpg
lca7_img_8648.jpg
axe_img_8654.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها