پرسنل بسیج خواهران ناحیه شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند.

شنبه 15 آوریل 2017

قبل از ظهر شنبه مورخ بیست و ششم فروردین هزار وسیصد و نود و شش ، پرسنل بسیج خواهران ناحیه شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند.
dtic_img_8629.jpg
k131_img_8634.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها