مراسم نمازجمعه بیست و پنجم فروردین هزار وسیصد و نود و شش شهرستان قائم شهر به روایت تصویر+ فایل صوتی اذان و نمازجمعه

جمعه 25 فروردین 1396

مراسم نمازجمعه بیست و پنجم فروردین هزار وسیصد و نود و شش شهرستان قائم شهر  به روایت تصویر+ فایل صوتی اذان و نمازجمعه

صوت زیارت عاشورا:
دانلود فایل با لینک مستقیم

صوت اذان:
دانلود فایل با لینک مستقیم

صوت نمازجمعه:
دانلود فایل با لینک مستقیم

ncpt_img_8223.jpg
kvwd_img_8228.jpg
d84s_img_8236.jpg
u1jx_img_8280.jpg
h2yi_img_8288.jpg
ceyl_img_8304.jpg
3llb_img_8313.jpg
j1ap_img_8336.jpg
7hon_img_8346.jpg
qbo_img_8375.jpg
lytr_img_8389.jpg
ql80_img_8392.jpg
h95_img_8424.jpg
iglx_img_8432.jpg
yakf_img_8439.jpg
0lno_img_8469.jpg
1ncq_img_8481.jpg
nsg_img_8533.jpg
d4rh_img_8541.jpg
mekr_img_8575.jpg
km1p_img_8584.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها