مراسم معنوی اعتکاف ایام البیض ماه رجب ، در فروردین 1396 با حضور جمع کثیری از خواهران و برادران ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر آغاز شد + تصاویر

سه شنبه 22 فروردین 1396

مراسم معنوی اعتکاف ایام البیض ماه رجب ، در فروردین 1396 با حضور جمع کثیری از خواهران و برادران ، در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر آغاز شد.

q88r_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۴۷.jpg
bjt6_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۵۲_(2).jpg
bcw9_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۵۴.jpg
dcon_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۵۶.jpg
1rj5_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۵۷.jpg
yuso_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۳۵.jpg
qjvj_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۴-۴۱.jpg
u5ta_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۵-۰۰_(2).jpg
skyv_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۵-۰۰.jpg
ggwh_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۳-۴۵-۰۲_(2).jpg

x843_img_7332.jpg
q32m_img_7348.jpg
edxn_img_7409.jpg
e2hs_img_7437.jpg
gt2o_img_7491.jpg
gsdg_img_7507.jpg
uavs_img_7515.jpg
gvch_img_7731.jpg
k355_img_7840.jpg
3t53_img_7888.jpg
02rp_img_7895.jpg
bprx_img_7906.jpg
0v5b_img_7954.jpg
lyuh_img_8058.jpg
3os_img_8063.jpg
aeeo_img_8069.jpg
hegi_img_8102.jpg
tr4a_img_8163.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها