جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیدار مهندس هاشمی«معاون عمرانی استاندار خوزستان» با ابوالشهیدین آیت الله معلمی

یکشنبه مورخ ششم فروردین ماه هزار وسیصد و نود و شش ، مهندس هاشمی«معاون عمرانی استاندار خوزستان» با ابوالشهیدین آیت الله معلمی امام جمعه قائم شهر و نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری که در قالب سفر معنوی راهیان نور به خوزستان عزیمت فرموده اند دیدار کرد.
decy_didaare_mohanses_haashemi-moaavene_omraani_ostaandaare_khouzestaan+.jpg
48r5_didaare_mohanses_haashemi-moaavene_omraani_ostaandaare_khouzestaan.jpg

مطالب مرتبط