آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ، از یادمان شهداء شلمچه زیارت کردند.

یکشنبه 6 فروردین 1396

یکشبنه مورخ ششم فروردین هزار وسیصد و نود و شش ، آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ، از یادمان شهداء شلمچه زیارت کردند.
8v4u_shalamche.jpg
xq3b_shalamche+++++.jpg
tljy_shalamche+.jpg
54cd_shalamche++.jpg
21b0_shalamche++++.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها