آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در محلّ شهادت فرزندان رشیدشان (اروند رود) حاضر شده و به زیارت پرداختند.

یکشنبه 6 فروردین 1396

یکشبنه مورخ ششم فروردین هزار وسیصد و نود و شش ، آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ،  در محلّ شهادت فرزندان رشیدشان (اروند رود) حاضر شده و به زیارت پرداختند.
9poh_arvand+++.jpg
5tqd_arvand+.jpg
hoqr_arvand++++.jpg
szjn_arvand+++++.jpg
9kv_arvand++++++.jpg
740r_arvand++.jpg
92c2_arvand.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها