آیت الله معلمی با حضور در دهلاویه خوزستان ، از یادمان شهداء و محل شهدات شهید چمران زیارت کردند.

یکشنبه 6 فروردین 1396

ابوالشهیدین آیت الله معلمی امام جمعه قائم شهر و نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری ،یکشنبه مورخ ششم فروردین هزار و سیصد و نود وشش ، با حضور در دهلاویه خوزستان ، از یادمان شهداء و محل شهدات شهید چمران زیارت کردند.
i8ft_yaademaane_dehlaavie-mahalle_shahadate_shahid_chamraan.jpg
onpi_dehlaavieh++++.jpg
tsd6_dehlaavieh++.jpg

dhrc_dehlaavieh+.jpg
bohp_dehlaavieh.jpg4hyq_dehlaavieh+++++.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها