مراسم نمازجمعه بیستم اسفندماه هزار وسیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 10 مارس 2017

مراسم نمازجمعه بیستم اسفندماه هزار وسیصد و نود و پنج شهرستان قائم شهر با سخنرانی پیش از خطبه ها توسط جناب آقای دکتر محمد گران ، مدیریت محترم شبکه و مرکز بهداشت و درمان شهرستان قائم شهر آغاز شده ، با نوای دلنشین اذان توسط حافظ نوزده جزء قرآن ، جناب آقای حسن علیزاده ادامه یافته و با ایراد خطبه ها و اقامه ی نماز جمعه به امامت ابوالشهیدین آیت الله معلمی و تکبیر نماز توسط جناب آقای حسن علیزاده خاتمه یافت.
1dwx_img_3839.jpg
agaq_img_3961.jpg
qpd6_img_3876.jpg
agsc_img_3913.jpg
zfly_img_4024.jpg
84wf_img_4056.jpg
9ma_img_4062.jpg
iop_img_4078.jpg
kwl5_img_4085.jpg
kfgm_img_4129.jpg
ttw_img_4130.jpg
qvv_img_4141.jpg
26pp_img_4142.jpg
m6lu_img_4163.jpg
8q1n_img_4174.jpg
x4zt_img_4211.jpg
nqb_img_4226.jpg
vcm9_img_4239.jpg
ucjj_img_4255.jpg
a6t1_img_4257.jpg
0mmr_img_4269.jpg
xv4b_img_4288.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها