آیین رونمايی از سايت ، لوگو و پوستر كنگره بين المللی شهدای مدافع حرم برای سال 1396 با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.

سه شنبه 10 اسفند 1395

سه شنبه مورخ دهم اسفند هزار و سیصد و نود و پنج ، آیین رونمايی از سايت ، لوگو  و پوستر كنگره بين المللی شهدای مدافع حرم برای سال 1396 با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.
مقرّر است این کنگره در مهرماه  1396 به میزبانی استان مازندران برگزار گردد.
1pjg_120877_119.jpg
3rvl_photo_2017-03-04_09-49-04.jpg
91db_976406_548.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها