عملیات اجرائی احداث پارک یزدانی شهرستان قائم شهر با حضور آیت الله معلمی آغاز شد.

یکشنبه 17 بهمن 1395

صبح یکشنبه مورخ هفدهم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج ، عملیات اجرائی احداث پارک یزدانی شهرستان قائم شهر با حضور آیت الله معلمی آغاز شد.
IMG_8560 IMG_8565 IMG_8568 IMG_8569 IMG_8572 IMG_8579 IMG_8580

مطالب مشابه
دیدگاه ها