جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جلسات حلقه های بسیج ناحیه شهرستان قائم شهر در مصلی جمعه شهرستان برگزار شد.

صبح جمعه پانزدهم بهمن هزار وسیصد و نود و پنج ، جلسات حلقه های بسیج ناحیه شهرستان قائم شهر در مصلی جمعه شهرستان برگزار شد.
IMG_7584 IMG_7670 IMG_7673 IMG_7691

مطالب مرتبط