جلسات حلقه های بسیج ناحیه شهرستان قائم شهر در مصلی جمعه شهرستان برگزار شد.

جمعه 3 فوریه 2017

صبح جمعه پانزدهم بهمن هزار وسیصد و نود و پنج ، جلسات حلقه های بسیج ناحیه شهرستان قائم شهر در مصلی جمعه شهرستان برگزار شد.
IMG_7584 IMG_7670 IMG_7673 IMG_7691

مطالب مشابه
دیدگاه ها