مراسم نمازجمعه هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 17 دی 1395

مراسم نمازجمعه هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر:
IMG_1788 IMG_1815 IMG_1837 IMG_2028 IMG_2045 IMG_2108 IMG_2222 IMG_2272 IMG_2281 IMG_2286 IMG_2308 IMG_2328 IMG_2329

مطالب مشابه
دیدگاه ها