نشست اعضاء کمیته فرهنگی ستاد نماز جمعه قائم شهر با رئیس ستاد نمازجمعه شهرستان

سه شنبه 14 دی 1395

صبح چهاردهم دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج ، نشست کمیته فرهنگی ستاد نماز جمعه قائم شهر با رئیس ستاد نمازجمعه شهرستان در دفتر رئیس ستاد نمازجمعه شهرستان برگزار شد .
komite farhangi

دیدگاه ها