جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جلسه ماهانه روحانیون شهرستان قائم شهر با آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر

مغرب پنجم دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر ، جلسه ماهانه روحانیون شهرستان قائم شهر با آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

IMG_0477 IMG_0481 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0502 IMG_0508 IMG_0518 IMG_0528 IMG_0529

مطالب مرتبط