مراسم نماز جمعه هفتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 7 آبان 1395

مراسم نماز جمعه هفتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر:
IMG_5909 IMG_5916 IMG_5922 IMG_5926 IMG_5929 IMG_5942 IMG_5946 IMG_5955 IMG_5963 IMG_5987 IMG_5998 IMG_6006 IMG_6016 IMG_6022 IMG_6029 IMG_6039 IMG_6050 IMG_6052 IMG_6053 IMG_6062 IMG_6075 IMG_6087 IMG_6092 IMG_6099 IMG_6100 IMG_6116 IMG_6129 IMG_6148 IMG_6164 IMG_6174 IMG_6175 IMG_6192 IMG_6206

مطالب مشابه
دیدگاه ها