یادواره سی و سه شهید نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.

چهارشنبه 28 سپتامبر 2016

یادواره سی و سه شهید نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.
IMG_2215 IMG_2217 IMG_2219 IMG_2221 IMG_2226 IMG_2271 IMG_2273 IMG_2276 IMG_2280 IMG_2293 IMG_2301 IMG_2312 IMG_2321 IMG_2329

مطالب مشابه
دیدگاه ها