جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد

چهارشنبه 28 سپتامبر 2016

صبح چهارشنبه ، هفتم مهر ماه هزار و سیصد و نود و پنج ، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.
IMG_2147 IMG_2152 IMG_2154 IMG_2155 IMG_2156 IMG_2157 IMG_2160 IMG_2162 IMG_2163 IMG_2166 IMG_2169 IMG_2173 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2184 IMG_2186 IMG_2193

مطالب مشابه
دیدگاه ها