مراسم صبحگاه مشترک شهرستان قائم شهر با حضور نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان برگزار شد

چهارشنبه 31 شهریور 1395

مراسم صبحگاه مشترک شهرستان قائم شهر با حضور نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان برگزار شد.
IMG_1369 IMG_1371 IMG_1377 IMG_1383 IMG_1386 IMG_1401 IMG_1406 IMG_1410 IMG_1419 IMG_1424 IMG_1437 IMG_1440 IMG_1442 IMG_1445 IMG_1446 IMG_1457 IMG_1476 IMG_1478 IMG_1485 IMG_1488 IMG_1492 IMG_1500 IMG_1505 IMG_1522 IMG_1537 IMG_1547 IMG_1549 IMG_1552 IMG_1556 IMG_1560

مطالب مشابه
دیدگاه ها