راهپیمایی نمازگزاران جمعه نوزدهم شهریور نود و پنج قائم شهر علیه جنایات رژیم آل سعود در آستانه سالگرد فاجعه منا

جمعه 9 سپتامبر 2016

راهپیمایی نمازگزاران جمعه نوزدهم شهریور نود و پنج قائم شهر علیه جنایات رژیم آل سعود در آستانه سالگرد فاجعه منا:
IMG_0225 IMG_0234 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0242 IMG_0244 IMG_0256 IMG_0257 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0277 IMG_0278 IMG_0283 IMG_0295

مطالب مشابه
دیدگاه ها