آیین تجلیل از خادمین مساجد در روز جهانی مساجد در حسینیه عاشقان ثارا… شهرستان قائم شهر برگزار شد

یکشنبه 21 آگوست 2016

آیین تجلیل از خادمین مساجد در سی و یکم مرداد ماه « روز جهانی مساجد» در حسینیه عاشقان ثارا… شهرستان قائم شهر برگزار شد.
8af87a0d-b9ad-4651-8107-c603c77dfdac 58d87790-d4df-48ce-8f69-8982ca9da4f9 photo413960905633674965

مطالب مشابه
دیدگاه ها