آیت الله معلمی با حضور در منزل مجید لشکری،عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران ، برای ایشان و تیم اعزامی به مسابقات پارا المپیک طلب موفقیت فرمودند.

یکشنبه 31 مرداد 1395

صبح امروز ، سی و یکم مرداد هزار و سیصد و نود و پنج ، آیت الله معلمی با حضور در منزل مجید لشکری،عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران ، برای ایشان و تیم اعزامی به مسابقات پارا المپیک طلب موفقیت فرمودند.lashkari

مطالب مشابه
دیدگاه ها