جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمازجمعه 29 مرداد 1395 قائم شهر

نمازجمعه 29 مرداد 1395 قائم شهر با سخنرانی پیش از خطبه ها توسط جناب رحمانی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور شهرستان قائم شهر

IMG_7917 IMG_7930 IMG_7952 IMG_7955 IMG_7958 IMG_7983 IMG_8000 IMG_8007 IMG_8014 IMG_8030 IMG_8032 IMG_8053 IMG_8054 IMG_8056 IMG_8066 IMG_8074 IMG_8080 IMG_8098 IMG_8101 IMG_8134 IMG_8156 IMG_8161 IMG_8176 IMG_8179 IMG_8191 IMG_8194

مطالب مرتبط