جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری شهرستان قائم شهر برگزار شد

چهارشنبه 17 آگوست 2016

جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری  شهرستان قائم شهر برگزار شد
shoraa edaari

مطالب مشابه
دیدگاه ها