نمازجمعه هشتم مردادماه هزار و سیصد و نود و پنج شهرستان قائم شهر و رونمایی از کتاب مشقی از عشق

جمعه 8 مرداد 1395

نمازجمعه هشتم مردادماه هزار و سیصد و نود و پنج شهرستان قائم شهر با سخنرانی پیش از خطبه های جناب قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران و رونمایی از کتاب «مشقی از عشق» اثر «ابراهیم غفّاری چراتی»
IMG_5687 IMG_5689 IMG_5703 IMG_5705 IMG_5710 IMG_5717 IMG_5723 IMG_5726 IMG_5734 IMG_5738 IMG_5749 IMG_5751 IMG_5755 IMG_5757 IMG_5758 IMG_5762 IMG_5764 IMG_5769 IMG_5771 IMG_5772 IMG_5773 IMG_5774 IMG_5786 IMG_5788 IMG_5790 IMG_5794 IMG_5800 IMG_5801 IMG_5805 IMG_5819 IMG_5823 IMG_5824 IMG_5835 IMG_5838 IMG_5871 IMG_5872 IMG_5877 IMG_5881 IMG_5885 IMG_5888 IMG_5898 IMG_5900 IMG_5901 IMG_5922 IMG_5928 IMG_5941 IMG_5942 IMG_5946 IMG_5947 IMG_5955 IMG_5989 IMG_5996 IMG_6002 IMG_6009 IMG_6013 IMG_6015

مطالب مشابه
دیدگاه ها