مراسم عقد زوج جوان قائم شهری در جوار مضجع شریف شهداء گمنام-حسینیه عاشقان ثار الله قائم شهر

جمعه 22 جولای 2016

مراسم عقد زوج جوان قائم شهری در جوار مضجع شریف شهداء گمنام-عاشقان ثار الله قائم شهر
DSC09863 DSC09865 DSC09871 DSC09873 DSC09879 DSC09882 DSC09886 DSC09892 DSC09899 DSC09908 DSC09920 DSC09943 DSC09952

مطالب مشابه
دیدگاه ها