دیدار آیت الله معلمی باجانبازان سرفراز مدافع حرم شهرستان بابل

شنبه 22 خرداد 1395
دیدار آیت الله معلمی به همراه ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان بابل  باجانبازان سرفراز مدافع حرم شهرستان بابل (علی فردی ومحمد رضا مواساتی)

d

 

B

j

Þ

IMG_20160613_020644

Ø

IMG_20160613_020645

˜

˜

مطالب مشابه
دیدگاه ها