نمازجمعه هفتم خرداد نود و پنج قائم شهر در آستان مطهّر بارگاه شریف علامه طبرسی به روایت تصویر

جمعه 7 خرداد 1395

نمازجمعه هفتم خرداد نود و پنج قائم شهر در آستان مطهّر بارگاه شریف علامه طبرسی صاحب احتجاج  به روایت تصویر:
811115730_27867_11346319060971650144811125945_25933_5536207479183968819
photo_2016-05-29_07-47-34811127134_28452_11201223003647838628
811111301_33073_11838988109990178297
photo_2016-05-29_07-49-39
photo_2016-05-29_07-48-57 photo_2016-05-29_07-49-09 photo_2016-05-29_07-48-46
photo_2016-05-29_07-49-26 photo_2016-05-29_07-49-30 photo_2016-05-29_07-49-34  photo_2016-05-29_07-49-59 814402079_137683_1898564414025423582  814408413_28068_4796847523938963787 814410776_28908_10152870994995453192 814416615_28752_5954359767877924110    photo_2016-05-29_07-47-52
423826193_94858_9667624059268288989photo_2016-05-29_07-47-57 photo_2016-05-29_07-48-24
photo_2016-05-29_07-49-11 photo_2016-05-29_07-49-15 photo_2016-05-29_07-48-28
814402084_138346_16474033631005974168photo_2016-05-29_07-49-20 photo_2016-05-29_07-49-22 photo_2016-05-29_07-50-03
photo_2016-05-29_07-50-12

مطالب مشابه
دیدگاه ها