مراسم جشن عبادت دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد شهرستان قائم شهر در حسینیه عاشقان ثار الله شهرستان برگزار شد.

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395

مراسم جشن عبادت دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد شهرستان قائم شهر در حسینیه عاشقان ثار الله شهرستان برگزار شد.

jashn ebaadat

دیدگاه ها