در راستای اهتمام به تحقّق منویّات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل: آیت الله معلمی از کارخانه ی جویبار لوله بازدید به عمل آوردند

چهارشنبه 4 می 2016

در راستای اهتمام به تحقّق منویّات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل: آیت الله معلمی از کارخانه ی جویبار لوله بازدید به عمل آوردند
photo_2016-05-09_09-35-47

دیدگاه ها