با حضور آیت الله معلمی در بابل برگزار شد ؛ مراسم سالگرد ارتحال عالم ربّانی حضرت آیت ا… روحانی«ره»

دوشنبه 11 آوریل 2016

با حضور آیت الله معلمی در بابل برگزار شد ؛ مراسم سالگرد ارتحال عالم ربّانی حضرت آیت ا… روحانی«ره»

photo_2016-04-12_09-54-41 photo_2016-04-12_09-55-13 photo_2016-04-12_09-55-16 photo_2016-04-12_09-55-22 photo_2016-04-12_09-55-29 photo_2016-04-12_09-55-32 photo_2016-04-12_09-55-52 photo_2016-04-12_09-56-51 photo_2016-04-12_09-56-58 photo_2016-04-12_09-57-01 photo_2016-04-12_09-57-23 photo_2016-04-12_09-57-42 photo_2016-04-12_09-57-55 photo_2016-04-12_09-57-59

مطالب مشابه
دیدگاه ها