همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری با حضور آیت الله معلمی در مسجد پیامبر اعظم رامسر برگزار شد.

چهارشنبه 5 اسفند 1394

همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری با حضور آیت الله معلمی در مسجد پیامبر اعظم رامسر برگزار شد.
photo_2016-02-25_02-30-22 photo_2016-02-25_02-30-55 photo_2016-02-25_02-31-33 photo_2016-02-25_02-31-37 photo_2016-02-25_02-31-42 photo_2016-02-25_02-31-49 photo_2016-02-25_02-32-05 photo_2016-02-25_02-32-29 photo_2016-02-25_02-32-37 photo_2016-02-25_02-32-41 photo_2016-02-25_02-32-47 photo_2016-02-25_02-32-49 photo_2016-02-25_02-32-52 photo_2016-02-25_02-33-02 photo_2016-02-25_03-16-56 photo_2016-02-25_03-17-29 photo_2016-02-25_03-17-34 photo_2016-02-25_03-17-40 photo_2016-02-25_03-17-42 photo_2016-02-25_03-17-53 photo_2016-02-25_03-18-15 photo_2016-02-25_03-19-02 photo_2016-02-25_03-19-06 photo_2016-02-25_03-19-11 photo_2016-02-25_03-19-18 photo_2016-02-25_03-19-23 photo_2016-02-25_03-19-30 photo_2016-02-25_03-19-35 photo_2016-02-25_03-19-49 photo_2016-02-25_03-19-56 photo_2016-02-25_03-20-02

مطالب مشابه
دیدگاه ها