دیدار آیت الله معلمی با مردم شریف عباس آباد در مصلی جمعه این شهر

چهارشنبه 24 فوریه 2016

دیدار آیت الله معلمی با مردم شریف عباس آباد در مصلی جمعه این شهر

photo_2016-02-24_15-10-22 photo_2016-02-24_15-10-31 photo_2016-02-24_15-10-47 photo_2016-02-24_15-11-13 photo_2016-02-24_15-11-33 photo_2016-02-24_15-11-50 photo_2016-02-24_15-12-12 photo_2016-02-24_15-12-15 photo_2016-02-24_15-12-21 photo_2016-02-24_15-12-33 photo_2016-02-24_15-13-04 photo_2016-02-24_15-13-07 photo_2016-02-24_15-13-10 photo_2016-02-24_15-13-20 photo_2016-02-24_15-13-26 photo_2016-02-24_15-13-33 photo_2016-02-24_15-14-04

photo_2016-02-25_02-08-38photo_2016-02-24_15-14-20 photo_2016-02-24_15-14-34 photo_2016-02-24_15-14-53 photo_2016-02-24_15-15-09 photo_2016-02-24_15-15-16 photo_2016-02-24_15-15-20

دیدگاه ها