حضور آیت الله معلمی در بیت امام جمعه معزّز رامسر

چهارشنبه 5 اسفند 1394

حضور آیت الله معلمی در بیت امام جمعه معزّز رامسر

photo_2016-02-25_02-27-26 photo_2016-02-25_02-27-40 photo_2016-02-25_02-27-53 photo_2016-02-25_02-28-00 photo_2016-02-25_02-28-30 photo_2016-02-25_02-28-41 photo_2016-02-25_02-29-05

مطالب مشابه
دیدگاه ها