با حضور آیت الله معلمی همایش بزرگ میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری در قائم شهر برگزار شد

چهارشنبه 24 فوریه 2016

با حضور آیت الله معلمی همایش بزرگ میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری در قائم شهر برگزار شد

photo_2016-02-25_04-19-41 photo_2016-02-25_04-20-03   photo_2016-02-25_04-20-32 photo_2016-02-25_04-20-40 photo_2016-02-25_04-20-42 photo_2016-02-25_04-20-51 photo_2016-02-25_04-20-56 photo_2016-02-25_04-21-46 photo_2016-02-25_04-21-46+

مطالب مشابه
دیدگاه ها