ديدار رئيس فدراسيون و ملي پوشان و پيشکسوتان وزنه برداري کشور و اعضای هيأت وزنه برداري شهرستان قائم شهر و با آیت الله معلمی

سه شنبه 4 اسفند 1394

ديدار رئيس فدراسيون و ملي پوشان و پيشکسوتان وزنه برداري کشور و اعضای هيأت وزنه برداري شهرستان قائم شهر با آیت الله معلمی

4   IMG_3637

IMG_3622

IMG_3613

photo_2016-02-23_09-52-44

Untitled1  photo_2016-02-23_09-50-34

25photo_2016-02-23_09-52-11 photo_2016-02-23_09-52-14 photo_2016-02-23_09-52-17 photo_2016-02-23_09-52-20 photo_2016-02-23_09-52-23 photo_2016-02-23_09-52-30  photo_2016-02-23_09-57-20 photo_2016-02-23_09-57-43 photo_2016-02-23_09-58-05

photo_2016-02-23_09-58-13

7

مطالب مشابه
دیدگاه ها