جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حضور آیت الله معلمی در محلّ ستادهای مرکزیِ کلّیهء کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه قائم شهر

حضرت آیت الله معلمی در راستای تشویق در جهت تبلیغات آرام و حضور حدّاکثری در صحنه ی انتخابات ، بدون حمایت از فرد خاصی در محلّ ستادهای مرکزیِ کلّیهء کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم شهر حضور یافتند.

 

kaandidaa

kaandidaahaa2+ kaandidaahaa3+

مطالب مرتبط