با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ یادواره 14 شهید روستای کریم کلای بابل

یکشنبه 21 فوریه 2016

karimkolaa karimkolaa2 karimkolaa3 karimkolaa4 karimkolaa5 karimkolaa6 karimkolaa7 karimkolaa8 karimkolaa9 karimkolaa10 karimkolaa11 karimkolaa12 karimkolaa13 karimkolaa14 karimkolaa15 karimkolaa16 karimkolaa17

مطالب مشابه
دیدگاه ها