با حضور آیت الله معلمی برگزار شد؛مراسم تجلیل از علی علی پور ، بازیکن ارزشی تیم پرسپولیس

یکشنبه 21 فوریه 2016

با حضور آیت الله معلمی ، مراسم تجلیل از بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس« علی علی پور»  ، به پاسداشت حرکتی ارزشی که گل زده ی خود در پرسپولیس را به 44 شهید روستای خودش«قراخیل» تقدیم کرد در سالن شهید حضرتی قراخیل برگزار شد.

alipour alipour1 alipour2 alipour3 alipour4 alipour5 alipour6 alipour7 alipour8 alipour9 alipour10 alipour11 alipour12 alipour13 alipour14 alipour15 alipour16 alipour17 alipour18 alipour19 alipour20 alipour21 alipour22 alipour23 alipour24

مطالب مشابه
دیدگاه ها